MIŠ - Mala impro šola

Facebook

MIŠ – Mala impro šola je program improvizacijskega gledališča za osnovnošolce zadnje triade v starosti od 12 do 15 let. Program deluje od leta 2007 in povezuje osnovnošolske skupine, ki jih vodijo izkušene mentorice_ji impro gledališča in gledališke_i pedagoginje_i. V gledališkem programu učenci zadnje triade osnovne šole z igranjem improvizacijskih disciplin ter socialno-komunikacijskih iger sproščeno spoznavajo osnove gledališkega ustvarjanja in gledališke improvizacije. Program je sestavljen iz tedenskih delavnic pod vodstvom usposobljenih mentorjev in gledaliških predstav (marec–junij) ter poteka v sodelovanju s šolami. Tedensko potekajo delavnice skupin in okoli 5 MIŠ srečanj na leto, t.j. osnovnošolskih predstav, kjer se srečajo skupine in skupaj odigrajo improvizacijsko predstavo. Zagotavljamo podporo mentoricam_jem, dodatna izobraževanja in organiziramo predstave. Vsako leto sodeluje okoli 10-15 osnovnošolskih skupin iz različnih krajev Slovenije. Predstave potekajo večinoma v Pionirskem domu. Program je v letu 2022 obeležil 15. obletnico delovanja.

MIŠ - Mala impro šola je letni program tedenskih delavnic namenjen osnovnošolcem zadnje triade, kjer se udeleženci preizkušajo v različnih socialno-komunikacijskih igrah ter spoznavajo osnove gledališke improvizacije. Gledališka improvizacija je oblika gledališke umetnosti, kjer ni vnaprej napisanega scenarija, temveč ta nastaja vsakič sproti na osnovi predlogov za teme prizorov, ki jih poda publika. Kljub temu, oziroma ravno zaradi tega, dobijo udeleženci delavnic znanja in izkušnje na različnih področjih uprizoritvenih umetnosti: razvijajo pripovedne veščine (tako samostojno kot skupinsko pripovedovanje), ozaveščajo in se učijo uporabe svojega telesa v namene karakterizacije likov ter neverbalne komunikacije, se učijo prepoznavati in poimenovati čustva ter čustvena stanja in se vanje tudi vživeti, predvsem pa se naučit sodelovati in komunicirati tako s soigralci kot tudi s publiko. Delavnica otroke tudi sprosti, jim ponudi prepotreben čas za igro in ustvarjanje ter jim nudi možnost izražanja in prepoznavanja lastnega izraza.

Program poteka v obliki delavnic na šolah in javnih prireditev MIŠ. Delavnica poteka enkrat tedensko po 2 šolski uri pod vodstvom usposobljenega mentorja ali mentorice. Največkrat delavnice potekajo na posameznih osnovnih šolah, vsaj enkrat na leto pa imajo udeleženci tudi možnost nastopa v Ljubljani, kjer se srečajo še z drugimi skupinami in spremljajo tudi delo drugih skupin. Skupine so različno velike, odvisno od povpraševanja na posameznih šolah (večinoma od 5 pa do 15 udeležencev).

Društvo IMPRO, znotraj katerega je poteka program MIŠ, zagotovi usposobljenega mentorja, sodelujemo pa tudi s partnerskimi društvi. V sklopu programa MIŠ omogočamo skupinam, da se predstavijo na gledaliških odrih v Ljubljani (Pionirski dom, Hiša otrok in umetnosti, CSK France Prešeren) ter poskrbimo tudi za morebitno predstavitev dejavnosti na šoli.

Ključni partnerji za delovanje programa pa so osnovne šole in nevladne organizacije, kjer se vzpostavijo skupine.

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

info@drustvoimpro.si

Vodja projekta MIŠ – Mala impro šola: Urša Strehar Benčina