Improkluzija

Izobraževanja za strokovne delavce_ke v vzgoji in izobraževanju

Poleg izobraževalnih vsebin za otroke in mladino izvajamo tudi izobraževanja za zaposlene v šolstvu. V katalogu KATIS lahko strokovni_ke delavci_ke najdejo tri praktična usposabljanja s področja gledališke improvizacije in njene aplikativnosti v učnem procesu:

- Improkluzija: Gradnja skupinske dinamike in aktivno vključevanje napak v učni proces,

- Improkluzija: Raziskovanje čustev in čutenja po metodi impro gledališča,

- Improvizacija kot metoda za podporo učnemu načrtu in aktivnosti za razgibavanje učnih ur.


V šolskem letu 2023/2024 smo vse tri module združili v enoten program, 24 urno izobraževanje Improkluzija - metode improvizacijskega gledališča za šole. 

Udeleženci se na treh enodnevnih delavnicah spoznajo z osnovnimi metodami improvizacijskega gledališča in pod vodstvom mentorjev raziskujejo, kako lahko v različnih situacijah te vključijo v učni proces. 

Izobraževanje vodijo izkušeni_e gledališki_e pedagogi_nje in improvizatorji_ke. Delavnice so primerne za vse strokovne delavce_ke v VIZ, predhodno poznavanje impro gledališča ni potrebno.

Prijave in cena so na voljo v katalogu KATIS, na vašo željo pa lahko posamezen modul izvedemo tudi na vaši šoli v terminu po dogovoru. 

Udeleženci v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pridobijo 1,5 točke.

Več informacij najdete na spletni strani www.drustvoimpro.si. Za podrobnosti ali prilagoditve nas lahko kontaktirate.


Več informacij: Olivija Grafenauer // info@drustvoimpro.si // 040 610 193


https://www.zlatapalicica.si/improkluzija-gradnja-skupinske-dinamike-v-razredu-ter-aktivno-vkljucevanje-napak-v-ucni-proces/

https://www.zlatapalicica.si/improkluzija-raziskovanje-custev-in-cutenja-po-metodi-impro-gledalisca/

https://kulturnibazar.si/ponudba/improvizacijske-tehnike-za-pedagoge-in-strokovne-delavce/


Katalog KATIS:

https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

Katalogi preteklih šolskih let:

https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG2223.pdf

https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG2122.pdf

https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG2021.pdf

https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1920.pdf