Bodigatreba

Program izobraževanja mentoric_jev impro gledališča in strokovnih sodelavk_cev, ki poteka vse leto. Mentorske kandidate_ke vpeljujemo v kulturno-umetnostno vzgojo in gledališko pedagoško delo, po uspešno opravljenem usposabljanju z zagovorom pa pridobijo mentorsko licenco. S tem potrdimo, da so usposobljene_i za samostojno mentorsko delo z različnimi skupinami, posebej z mladimi  in otroci. Mentorice_ji se po zaključenem izobraževanju vključijo v ŠILO – Šolsko impro ligo, MIŠ – Malo impro šolo in v druge kulturne in mladinske projekte.

Udeleženke_ce usposabljamo tudi v drugih gledaliških znanjih: sodnice_ki, evalvatorke_ji, moderatorke_ji, delegatke_i, informatorke_ji, lučne_i in zvočne_i tehnice_ki, impro glasbenice_ki. S programom skrbimo za stalno usposabljanje kakovostnega kadra za delo na naših projektih in programih.


Program Bodigatreba+ (od 2002) je program izobraževanja mentoric_jev impro gledaliških skupin, gledaliških pedagoginj_ov, mladinskih delavk_cev in ostalega gledališkega osebja. Vsako leto so vključene_i tako izkušene_i kot tudi mentorice_ji v procesu usposabljanja, ki tvorijo mentorsko zbornico. Vsako leto izvedemo številne delavnice, predavanja, izmenjave dobrih praks in študije primerov. Sodelujemo s številnimi uveljavljenimi domačimi in tujimi ustvarjalkami_ci in pedagogi_njami.


V sklopu programa deluje t.i. mentorska zbornica, v okviru katere se usposabljajo nove_i mentorice_ji po principih izmenjave znanja in dobrih praks, delavnic, študijskih primerov, predavanj, razigravanj in raziskovalne dejavnosti. V sklopu programa oblikujemo tudi strokovna gradiva, kot je ŠILA mentorski priročnik: ogrevalne igre in discipline ter ŠILA sodniški priročnik. 

Program poteka vsako leto od septembra do septembra.

V okviru programa smo v zadnjih letih pripravili tudi strokovna gradiva, publikacije in priročnike:

https://www.anamonro.si/steber/mentor-kot-se-sika/