Empatheatry

november 2023 - oktober 2025 


Empatheatry:  Razvoj inkluzivnih gledaliških skupin za čustveno okrepljene in aktivne mlade je mednarodni Erasmus+ projekt sodelovalnih partnerstev. V njem želimo s partnerskimi organizacijami povečati dostopnost gledaliških aktivnosti za mlade z manj priložnostmi in s tem spodbujati njihov celostni razvoj. 

Znotraj projekta bomo naredili kvantitativno in kvalitativno raziskavo o delu z mladimi z manj priložnostmi, izvedli mednarodno in lokalno izobraževanje za opolnomočenje mentorjev ter interdisciplinarno soustvarili smernice za nadaljnje delo. Organizirali bomo inkluzivne gledališke delavnice in mednarodno mobilnost za mlade z manj priložnostmi, aktivnosti predstavili v priročniku ter vsa naša spoznanja združili v mednarodna politična priporočila.


Nosilec projekta:  STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo

Partnerji v projektu:  Associacio La Xixa Teatre (Španija),  Redial Partnership CLG (Irska),  ToekomstATELIER delAvenir vzw (Belgija), Društvo IMPRO (Slovenija)


Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.