Youth learning through arts

Učenje mladih skozi umetnost / Youth learning through arts

marec 2021 - december 2022


Erasmus+ projekt strateškega partnerstva, v katerem naslavljamo uporabo umetnosti pri mladinskem delu. Projekt združuje 6 organizacij iz treh evropskih držav, ki se ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo in izobraževanjem pedagogov in mladinskih delavcev. Znotraj projekta slovenska ekipa raziskuje uporabo improvizacijskega gledališča za naslavljanje različnih tem (v našem primeru okoljska kriza) ter različnih ciljnih skupin in dostopnosti. V sklopu projekta organiziramo tudi izobraževanja za pedagoge, nastale pa bodo tudi javno dostopne e-knjižice z opisi razvitih metod in ugotovitev.


Nosilec projekta: Association of Finnish Children's Cultural Centers

Partnerji v projektu: Malopolski institut kultury, Luonto-Litto, Cricoteka, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO


Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.