Drugi projekti

Učenje mladih skozi umetnost // Youth learning through arts

marec 2021 - december 2022

Erasmus+ projekt strateškega partnerstva, v katerem naslavljamo uporabo umetnosti pri mladinskem delu. Projekt združuje 6 organizacij iz treh evropskih držav, ki se ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo in izobraževanjem pedagogov in mladinskih delavcev. Znotraj projekta slovenska ekipa raziskuje uporabo improvizacijskega gledališča za naslavljanje različnih tem (v našem primeru okoljska kriza) ter različnih ciljnih skupin in dostopnosti. V sklopu projekta organiziramo tudi izobraževanja za pedagoge, nastale pa bodo tudi javno dostopne e-knjižice z opisi razvitih metod in ugotovitev.


Nosilec projekta: Association of Finnish Children's Cultural Centers

Partnerji v projektu: Malopolski institut kultury, Luonto-Litto, Cricoteka, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.

Moč skozi improvizacijo

marec - september 2021

Znotraj solidarnostnega projekta Moč skozi improvizacijo je skupina petih mentoric raziskovala praktično uporabo metod improvizacijskega gledališča pri delu z ranljivimi skupinami. Projekt so izvedle v sodelovanju s programom psihosocialne pomoči mladim Centra za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana-Center. Trajal je 7 mesecev in bil sestavljen iz treh faz. Prva je bila pregled orodij in metod, ki so jih mentorice usvojile skozi leta mentorskega dela, ter snovanje novih delavnic, ki so bile usmerjene v delo z mladimi iz depriviligiranih okolij. Za rdečo nit delavnic so izbrale spoznavanje in prevzemanje novih (družbenih) vlog. Druga faza je bila izvedba celodnevne delavnice na taboru za mlade Centra za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana - Center, in društva Odmev ter na taboru namenjen šilarkam - srednješolkam, ki se tudi sicer ukvarjajo z gledališko improvizacijo. Tretja faza je bila evalvacija projekta, tako na ravni udeleženk kot tudi njihovih mentoric.

V sklopu projekta je nastala tudi publikacija Moč skozi improvizacijo, v kateri so navedene uporabljene metode ter njihova evalvacija. Elektronska verzija publikacije je javno dostopna v naši digitalni knjižnici.

Projekt je bil financiran s strani Evropske solidarnostne enote.