ŠILA - Šolska impro liga

ŠILA – Šolska impro liga, program improvizacijskega gledališča za dijake_inje

ŠILA je


KAJ JE ŠILA?

ŠILA GLEDALIŠKE PREDSTAVE in ŠILA TEKMOVALNI PROGRAM

ŠILA tekmovalni del je organiziran na način celoletnega turnirja, v katerem sodelujejo vse nadaljevalne tekmovalne skupine, ob koncu sezone pa dobimo zmagovalno ekipo. Na tekmovalnih predstavah sodelujejo ekipe iz različnih srednjih šol, ki so locirane po vseh koncih Slovenije.

Večina predstav improvizacijskega gledališča v ŠILI je organiziranih v obliki tekem, kjer dve ŠILA skupini iz različnih srednjih šol, tekmujeta v reševanju odrskih nalog. Nastopanje na ŠILA tekmah poteka v obliki kratkih triminutnh prizorov, impro disciplin, katerih pravila in tehnike izvajanja se dijaki naučijo na tedenskih delavnicah. Za izvedbo ŠILA predstav je ključno občinstvo, ki s svojimi predlogi za prizore in ocenami sooblikuje predstavo in odloči o rezultatu ŠILA tekme.

Zabavne predstave s svojim spontanim pristopom in nepredvidljivostjo omogočajo odlično preživljanje prostega časa  in zanimivo kulturno doživetje za srednješolce in srednješolke. Vsebine prizorov nastajo na mestu in so zaznamovane generacijskim duhom, saj jih na licu mesta ustvajajo šilarji_ke sami v okviru svoje skupine.

ŠILA predstave potekajo skoraj vsak petek med oktobrom in junijem v gledališki dvorani Dijaškega doma Tabor v Ljubljani, gostujemo pa tudi v drugih krajih po Sloveniji. V prvi vrsti so ŠILA predstave namenjene dijakom in dijakinjam.


KAKO JE ORGANIZIRANA ŠILA

V programu ŠILE vsako sezono sodelujejo različne ŠILA skupine. 

Program sestoji iz delavnic in gledaliških predstav dijakov v ŠILA skupinah. Vsaka ŠILA skupina ima redne tedenske delavnice s svojim usposobljenim mentorjem, vaje pa potekajo kot obšolska dejavnost ali v okviru OIV na srednjih šolah. Vsaka ŠILA skupina ima vsaj dva do tri nastope letno, torej ŠILA predstave na gledališkem odru v Ljubljani, kjer se skupine z različnih šol srečajo med seboj. Skupine so različno velike, večinoma pa od 5 do 15 udeležencev. Vsako leto je v program vključenih med 20 in 30 ŠILA skupin. 

Srednje šole  in mladinske organizacije so ključni partnerji našega programa, ki omogočajo nastanek in pogoje za redno delo ŠILA gledaliških skupin. Tako je v ŠILO vsako leto vključenih okoli 300 dijakov_inj iz vse Slovenije. Pri izvedbi programa pa sodelujemo še z drugimi partnerji.

V ŠILI vsako leto sodeluje tudi okoli 50 mentorjev, moderatorjev, sodnikov, tehnikov, informatorjev, organizatorjev in prostovoljcev. Vsako leto izvedemo okoli 60 prireditev.

ŠILA je vsako šolsko leto umeščena v Katalog obveznih izbirnih vsebin.

Predstave ŠILE so do leta 2013 potekale v KUD France Prešeren, nato v CK Španski borci, Dvorani 28A (SVŠGL) in nato v Dijaškem domu Tabor. Gostujemo v različnih krajih in se povezujemo z vsebinsko podobnimi festivali.

Cilj ŠILE je ponuditi mladini sproščeno in zanimivo dejavnost, s katero bodo ustvarjalno preživljali prosti čas.


ŠILA DELAVNICE SKUPIN

ŠILA delavnice so neformalno izobraževanje mladih, ki spodbuja njihovo ustvarjalnost in aktivno sodelovanje v družbi. Dijaki - šilarji in šilarke se na rednih tedenskih delavnicah učijo osnov improvizacije, pod vodstvom usposobljenih mentorjev pa v skupinskem delu spodbujajo svojo kreativnost in krepijo kompetence, kot so sodelovanje, aktivno poslušanje, inovativno reševanje izzivov, sposobnost javnega nastopanja in številne druge. Izkušnje in znanja, ki jih dijaki pridobijo na delavnicah ŠILE so uporabna tudi na širšem področju aktivnosti mladih in so koristne tudi pri psihosocialnem razvoju. ŠILA je prepoznana kot kvaliteten program kulturno-umetnostne vzgoje.

Delavnice ŠILA skupin so zasnovane kot celoletno in večletno kontinuirano gledališko delo in proces neformalnega izobraževanja. Metode vključujejo gledališke, gibalne in interaktivne delavnice, skupinsko delo ter izvedbo gledaliških predstav s povratno informacijo. Skozi kontinuirano vključitev na delavnicah s skupinami dosegamo različne cilje s področja gledališkega izobraževanja in mladinskega dela. Posamezniki_ce usvojijo raznolika znanja in kompetence, skupina se kolektivno razvija ter se srečuje in spoznava z ostalimi vrstniškimi skupinami z vse Slovenije, skupine pa skupaj ustvarjajo predstave improvizacijskega gledališča.

ŠILA JE ODLIČNA DEJAVNOST ZA DIJAKE, KI NA REDNIH DELAVNICAH RAZVIJAJO SVOJO USTVARJALNOST, SE SPOZNAVAJO Z GLEDALIŠČEM IN UMETNOSTJO, KREPIJO POZITIVNO SAMOPODOBO IN RAZVIJAJO UPORABNA ZNANJA IN KOMPETENCE KOT SO DELO V SKUPINI, SODELOVANJE, KOMUNIKACIJA, ISKANJE INOVATIVNIH REŠITEV, KREPITEV RABE SLOVENSKEGA JEZIKA IN KREATIVNIH NAČINOV IZRAŽANJA, POZORNOSTI IN KONCENTRACIJE, SPOŠTOVANJA RAZLIČNIH MNENJ IN SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, JAVNEGA NASTOPANJA, SPREJEMANJA NAPAK, PREVZEMANJA ODGOVORNOSTI IN VSE TO NA IZJEMNO ZABAVEN NAČIN.

Z udeležbo šilarji_ke pridobijo znanja in izkušnje na različnih področjih uprizoritvenih umetnosti – razvijajo pripovedne veščine, ozaveščajo in uporabljajo svoje telo kot sredstvo komuniciranja, se učijo prepoznavati in poimenovati čustva in se vanje vživeti, predvsem pa se naučijo sodelovati in komunicirati s soigralci in občinstvom. Pridobljeno znanje lahko vnovčijo tako pri vsakodnevnih izzivih, javnih nastopih kot tudi pri razvoju vseh oblik komunikacije, na dolgi rok pa postajajo kritični, razmišljujoči, ustvarjalni in aktivni posamezniki, ki prevzemajo pobudo in odgovornost ter izvrstno sodelujejo v skupini. Impro gledališče je za mlade nadvse koristno, saj se mladostniki v sproščenem in zabavnem okolju odprejo, pridobijo samozavest ter ustvarjajo na podlagi lastnih vsebin, želja in prepričanj po principu kolektivnega ustvarjanja.

Številni šilarji in šilarke se še leta kasneje pohvalijo in prepoznajo udeležbo v ŠILI kot eno najpomembnejših dejavnosti tekom srednješolskega obdobja, od katere so odnesli dragocene izkušnje za življenje.


Cilji in usmeritve ŠILE

ŠILA je program improvizacijskega gledališča za dijake_inje s poudarkom na neformalnem izobraževanju mladih iz cele Slovenije. Že od leta 1997 spodbuja kulturno rekreacijo mladih ter krepi kulturno-umetnostne vzgojo in je tekmovanje srednješolskih skupin v gledaliških improvizacijah, ki že več kot 25 let omogoča aktivno preživljanje prostega časa za srednješolce. 

V okviru programa se mladi na tedenskih delavnicah seznanijo z osnovami odrske umetnosti – nudimo jim številne delavnice ter izobraževanja z domačimi in tujimi mentorji, obenem pa možnost, da pridobljeno znanje in veščine pokažejo tudi z nastopi na različnih gledaliških odrih. Sodelujejo ekipe iz različnih srednjih šol in organizacij, ki so locirane po vseh koncih Slovenije.

Pri projektu vsako leto sodeluje okoli 300 srednješolk_cev, cilj ŠILE pa je ponuditi mladini sproščeno in zanimivo dejavnost, s katero bodo ustvarjalno preživljali prosti čas ter se spoznali z vrstnicami_ki iz vse Slovenije.

ŠILA – Šolska impro liga je prejela že številna priznanja, nagrade in velja za primer dobre prakse na področjih kulturno-umetnostne vzgoje in mladinskega dela. V ŠILI sodelujemo s partnerskimi šolami in zagotavljamo dijakom kvalitetno in zanimivo ustvarjalno gledališko dejavnost.

ŠILA je program Društva za kulturo in izobraževanje IMPRO.


DODATNE ŠILA AKTIVNOSTI

ŠILA Valilnica je projekt namenjen namenjen skupinam, ki se v ŠILO vključujejo prvo leto. Na celoletnih delavnicah se učijo komunicirati med seboj in okoljem, artikulirali svoje misli in želje, prevzemati odgovornost za svoja dejanja, izražati svoja čustva, sodelovati v skupini in se poslušati, spoznavati izrazno plat jezika in jo zavestno kultivirati pri govornem in pisnem sporoščanju, se vračati k spontanosti, kjer se sproščata osebna svoboda in ustvarjalnost, sprejemati drugačnosti vseh vrst ter se osvoboditi predvidljivih reakcij in naučenih odgovorov. Ob koncu sezone se predstavijo še pred občinstvom na prijateljskih prireditvah in tako vadijo sproščeno javno nastopanje in premagovanje treme. Po zaključenem letu Valilnice pa se skupine že lahko vključijo v tekmovalni del ŠILE. Predstave večinoma potekajo v Kreatoriju DIC, Hiši otrok in umetnosti in v Dijaškem domu Tabor.

ŠILA ekshibicije in produkcije so tematske ŠILA predstave za najbolj zagnane šilarke in šilarje. Na delavnicah se združijo dijaki in dijakinje različnih skupin, ki pod vodstvom mentorja spoznajo različne impro formate in razvijejo svojo celovečerno predstavo.

Improklet, radijski improvizacijski turnir je plodno sodelovanje ŠILE s Prvim programom Radia Slovenija. Vsakoletni impro radijski dijaški turnir je potekal od 2012 do 2016 ter ponovno v letu 2022. V živijih radijskih oddajah 

ŠILA tabor je poletni projekt taborjenja v naravi, ki se ga udeležijo šilarji iz različnih skupin, ki si želijo še globlje spoznati z gledališko improvizacijo. Tabor traja 5 dni in je sestavljen iz delavnic veščin impro gledališča pod vodstvom izkušenih mentorjev, pohoda, iger, druženja in še marsičesa

Sodelovanje ŠILE z mednarodnim inkluzijskim festivalom Igraj se z mano v organizaciji Centra za usposabljanje Janeza Levca in Društva za kulturo inkluzije na Kongresnem trgu v Ljubljani  poteka vsako leto od leta 2012 dalje. Prav tako vsako leto sodelujemo tudi na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. Povezujemo se tudi z mednarodnim festivalom improvizacijskega gledališča Goli oder.

Program ŠILA dopolnjujemo tudi z dodatnimi ŠILA delavnicami z mednarodnimi mentorji, mednarodnimi mladinskimi izmenjavami, razvojem mladinskih gledaliških produkcij ter z gostovanje po vsej Sloveniji.


KDO VSE SODELUJE, DA ŠILA DELUJE

V programu sodelujejo dijaki_nje, mentorji, moderatorji, sodniki, tehniki, delegati, informatorji, fotografi, koordinatorji in prostovoljci. 

ŠILO omogočajo partnerske srednje šole in druge partnerske organizacije.

ŠILO podpirajo tudi gledalci in gledalke predstav.

Program podpirajo: MOL Urad za mladino in Urad RS za mladino


ŠILA REFERENCE

ŠILA - Šolska impro liga je bila že večkrat omenjena kot primer dobre prakse mladinskih in KUV projektov na nacionalni ravni. Iz nje se je 2007 razvil program MIŠ – Mala impro šola za osnovnošolce,  v letih 2009 in 2010 pa tudi projekt Kulturni Anticiklon, ki je v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 omenjen kot primer dobre prakse v poglavju Kulturno-umetnostna vzgoja. Marca 2022 smo obeležili 25-letnico našega delovanja, ŠILA pa je v letu 2016 prejela državno priznanje za izredno odmeven oz. uspešen in koristen mladinski projekt.


Povezave:

ŠILA – Šolska impro liga

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

info@sila-impro.si

041 386 382

ŠILO podpirajo: MOL Urad za mladino, Urad RS za mladino in JSKD.