ŠILA predstava: 

Ko si nekdo, si tako

Dijaška celovečerna predstava impro gledališča

Trajanje: 45 min

 

Skupina šilark in šilarjev je na začetku julija 2022 z nekaj mentoricami in mentorji odpotovala v divjino ob presahli Dragonji in med divjimi svinjami raziskovala impro v vseh njegovih dimenzijah. Ob pomanjkanju vsakodnevnega luksuza se je razvila solidarnost in kar hitro so prehajali od neznancev do prijateljic, od neznank do prijateljev. In zato ne preseneča, da je tudi skozi impro delavnice tema prijateljstva prihajala vedno znova na dan. Odločili so se, da bodo to temo raziskovali tudi na odru. Zanima jih vse: kakšna so najtesnejša prijateljstva, kdaj komu nastaviti ogledalo, kako se prebiti čez težke čase in kako skupaj praznovati pomembne življenjske dogodke.

Za večino je to prva daljša improvizacijska predstava, prvi odmik od kratkih impro disciplin in prvo globoko impro raziskovanje. V prijateljstvih pa imajo že mnogo izkušenj.

 

ŠILA – Šolska impro liga je program improvizacijskega gledališča za kulturno razgibavanje dijakov. Nepretrgoma deluje že od leta 1997 in skrbi za izobraževanje, druženje in gledališko udejstvovanje mladih. Pri projektu vsako leto sodeluje okoli 350 srednješolk in srednješolcev.


Zamisel in igra: Žana Dolenc Čučnik, Gaja Gorenc, Jitske Hartmans, Lovro Jug, Martin Kerin, Nina Koritnik, Anteja Mugerle, Alica Muratović Romih, Žan Razboršek, Eva Režek, Mateja Strle, Indija Stropnik, Blažka Šifrar, Dominika Tekavc, Naomi Uma Zorman

Mentorstvo: Liza Berden, Mojca Frim, Doroteja Jemec, Jošt Jesenovec, Mistral Majer

Umetniško vodstvo: Doroteja Jemec, Jošt Jesenovec


Produkcija: Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, program ŠILA - Šolska impro liga

Predstava poteka v slovenskem jeziku.


2023

2022


Priznanja in nagrade: Srebrno priznanje festivala Vizije 2023, JSKD