Umetnost - način življenja

Umetnost – način življenja je skupen projekt Lutkovnega gledališča Fru-Fru, Hiše otrok in umetnosti, Gledališča Ane Monro in Društva IMPRO, štirih neodvisnih kulturnih organizacij, ki se povezujemo z namenom, da ponudimo usklajene in povezane programe neformalnega izobraževanja na področju uprizoritvenih umetnosti.


Programi za vrtce, osnovne in srednje šole

na daljavo


Pripravili smo pestro ponudbo kulturno-umetnostnih vsebin in praks, ki so primerne za izvajanje vzgojno-izobraževalnih procesov na daljavo za različne starostne skupine. Ponujamo tudi seminarje na daljavo, ki so namenjeni strokovnim delavcem_kam. Vsebine različnih seminarjev si lahko ogledate v našem spletnem Katalogu programov.

SPLETNA PREDSTAVA IMPRO GLEDALIŠČA V ŽIVO

(Društvo IMPRO)


Predstave impro gledališča na daljavo nastajajo v izvedbi izkušenih gledaliških improvizatorjev spontano, pred očmi gledalcev in z upoštevanjem njihovih predlogov, ki jih sproti podajajo preko ustreznega spletnega orodja (Zoom klepet). Predstava je odigrana v živo in predvajana neposredno preko kamere, gledalci pa se lahko na ustreznih mestih vključijo in tako sooblikujejo nastajajočo predstavo. Na začetku poskrbimo za uvod in umestitev predstave, na koncu pa si vzamemo še nekaj minut za skupno refleksijo z gledalci.


Aktivna izkušnja impro predstave (tudi na daljavo) mlade navduši za gledališko umetnost ter jim predstavi živo uprizoritveno umetnost na način, ki jim je blizu in kjer se počutijo kar najbolj vključeni. Gledalci, torej učenci ali dijaki, pri predstavi aktivno sodelujejo.

Več informacij

Oblika: predstava v živo na daljavo s sodelovanjem gledalcev

Način izvedbe: na daljavo preko Zoom-a ali drugega spletnega orodja

Primerna starost: učenci 2. in 3. triade OŠ in dijaki SŠ

Število udeležencev: do 100 učencev

Čas trajanja: 45 minut/po dogovoru


Kontakt: Mistral Majer / info@drustvoimpro.si / 041 386 382 / www.drustvoimpro.si

GLEDALIŠKI KOMPAS NA DALJAVO

(Društvo IMPRO)


Gledališki kompas na daljavo je interaktiven kulturni dan za osnovnošolce ali dijake, na katerem se spoznajo z improvizacijskim gledališčem kot aktivni udeleženci. To je mladim prijazna oblika uprizoritvene umetnosti, kjer dramsko besedilo ni vnaprej določeno, temveč ga učenci ali dijaki razvijajo sami. Kulturni dan pripravimo za vašo šolo na daljavo s pomočjo spletnih orodij (npr. Zoom) in oblikovan kot dvourna delavnica sestavljena iz komunikacijskih, gibalnih in gledaliških iger. Na delavnicah udeleženci na igriv in spontan način razvijajo lastno kreativnost v skupini.

Več informacij

Oblika: interaktivna delavnica na daljavo s sodelovanjem gledalcev

Način izvedbe: na daljavo preko Zoom-a ali drugega spletnega orodja

Primerna starost: učenci 3. triade OŠ in dijaki SŠ

Število udeležencev: do 10 na skupino, do 6 skupin sočasno

Čas trajanja: 2 šolski uri (90 min)


Kontakt: Mistral Majer / info@drustvoimpro.si / 041 386 382 / www.drustvoimpro.siKATALOG za šolsko leto 2020/2021

zlozenka-UMETNOST-420x225-19-popravki.pdf


Vzgoja in izobraževanje, tudi na področju kulture, po navadi potekata znotraj točno določenih starostnih skupin – v predšolski vzgoji, posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, na srednji šoli, univerzi in v okviru vseživljenjskega učenja. Posledično prihaja na koncu vsakega obdobja do prekinitev dotedanjega vzgojno-učnega procesa. V novem obdobju se tako proces začne na novo, z novimi metodami, praksami in cilji ter se pravzaprav vzpostavlja na novo.

V konzorciju smo se združili Lutkovno gledališče Fru-Fru, Hiša otrok in umetnosti, Gledališče Ane Monro in Društvo IMPRO - štirje neodvisni izvajalci gledaliških izobraževanj z namenom, da te pregrade presežemo ter ponudimo usklajeno in povezano izobraževanje iz uprizoritvenih umetnosti. Namen je ustvariti proces, ki bo zmanjšal ali celo izničil razlike, poenotil pedagogiko in opolnomočil mentorje, da bo mogoč lahek in zvezen prehod udeležencev med posameznimi učno-vzgojnimi obdobji. Udeleženci, ki se bodo odločili za takšno prehajanje, bodo lahko sledili gledališkemu izobraževanju skozi celotno obdobje šolanja.

Degustacija gledaliških izobraževanj

Vabimo vas, da se v četrtek, 27. 8. 2020, med 10.00 in 13.00 udeležite Degustacije gledaliških izobraževanj za otroke, mladino in odrasle. Gre za praktični prikaz preseka delovanja vseh članov konzorcija kot kombinacija okrogle mize in krajših interaktivnih delavnic, ki prikazujejo delo posameznih nevladnih organizacij ter primere dobre prakse združevanja. Degustacija bo potekala v dvorani Gledališča Ane Monro, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana. Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 17. 8. 2020 na tej povezavi.

Katalog programov

Katalog gledaliških izobraževanj za otroke, mladino in odrasle

Vzgoja in izobraževanje, tudi na področju kulture, po navadi potekata znotraj točno določenih starostnih skupin – v predšolski vzgoji, posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, na srednji šoli, univerzi in v okviru vseživljenjskega učenja. Posledično prihaja na koncu vsakega obdobja do prekinitev dotedanjega vzgojno-učnega procesa. V novem obdobju se tako proces začne na novo, z novimi metodami, praksami in cilji ter se pravzaprav vzpostavlja na novo.

V konzorciju smo se združili štirje neodvisni izvajalci gledaliških izobraževanj z namenom, da te pregrade presežemo ter ponudimo usklajeno in povezano izobraževanje iz uprizoritvenih umetnosti. Namen je ustvariti proces, ki bo zmanjšal ali celo izničil razlike, poenotil pedagogiko in opolnomočil mentorje, da bo mogoč lahek in zvezen prehod udeležencev med posameznimi učno-vzgojnimi obdobji. Udeleženci, ki se bodo odločili za takšno prehajanje, bodo lahko sledili gledališkemu izobraževanju skozi celotno obdobje šolanja.


Programi za strokovne delavce:

- Od ideje do izvedbe lutkovne predstave - Hiša otrok in umetnosti

- Individualno mentorstvo - LG FRU-FRU

- Z gledališčem nad učence in dijake - Gledališče Ane Monro

- Improkluzija - Društvo IMPRO

Programi za vrtce in šole:

- Izkustveni labirint umetnosti - Hiša otrok in umetnosti

- Lutkovni kulturni dan - LG FRU-FRU

- Kulturni dan po meri - Gledališče Ane Monro

- Gledališki kompas - Društvo IMPRO

Programi za otroke, mladostnike in odrasle:

- Hišina lutkovna akademija - Hiša otrok in umetnosti

- Izobraževalne lutkovne predstave - LG FRU-FRU

- Šola sodobnih performativnih in uličnih umetnosti - Gledališče Ane Monro

- MIŠ - Mala impro šola - Društvo IMPRO

- ŠILA - Šolska impro liga - Društvo IMPROKdo smo:

Kontakt:

LG FRU-FRU

W: frufru.si

E: irena@frufru.si

T: 041 663 904

Hiša otrok in umetnosti

W: hisaotrok.si

E: info@hisaotrok.si

T: 040 913 045

Društvo IMPRO

W: drustvoimpro.si

E: info@drustvoimpro.si

T: 040 610 193
Gledališče Ane Monro

W: anamonro.si

E: goro.anamonro@gmail.com

T: 041 723 146

© Konzorcij Umetnost - način življenja. Vse pravice pridržane.

Zaposlitve v Konzorciju sofinancira Ministrstvo za javno upravo.