Gledališki kompas

Impro kulturni dan: Gledališki kompas

Gledališki kompas je gostujoč interaktivni kulturni dan na osnovni ali srednji šoli, kjer se bodo učenci oz. dijaki na komunikacijsko-gibalnih delavnicah pod vodstvom mentorjev spoznali z impro gledališčem ter v zadnji uri tudi odigrali nekaj prizorov za sošolce. Improvizacijsko gledališče bodo tako spoznali v praksi in se tudi sami preizkusili v vlogah gledaliških improvizatorjev, ki ustvarjajo kolektivno in spontano.

Izkušnja kulturnega dne je aktivna za prav vse učence oz. dijake, saj so tudi kot občinstvo spodbujeni, da aktivno sodelujejo s svojimi predlogi ter prevzemajo odgovornost za vsebine, ki so uprizorjene.

Kulturni dan Gledališki kompas traja 4 šolske ure, posamezni mentor pa dela s skupino do 15 učencev oz. dijakov.

Gledališke delavnice izvajajo izkušeni mentorji in mentorice improvizacijskega gledališča s številnimi izkušnjami z vodenjem gledaliških skupin.


KAJ JE IMPRO GLEDALIŠČE IN ZAKAJ GA UMESTITI V ŠOLE

Improvizacijsko gledališče je oblika gledališke umetnosti, ki nastaja sproti na osnovi predlogov za teme prizorov, ki jih poda občinstvo in se od tradicionalnih gledaliških oblik razlikuje v tem, da nima vnaprej določenega scenarija.

Z udeležbo na delavnicah in nastopih mladi udeleženci pridobijo znanja in izkušnje na različnih področjih uprizoritvenih umetnosti – razvijajo pripovedne veščine, ozaveščajo in uporabljajo svoje telo kot sredstvo komuniciranja, se učijo prepoznavati in poimenovati čustva in se vanje vživeti, predvsem pa se naučijo sodelovati in komunicirati s soigralci in občinstvom. Pridobljeno znanje lahko vnovčijo tako pri vsakodnevnih izzivih, javnih nastopih kot tudi pri razvoju vseh oblik komunikacije, na dolgi rok pa postajajo kritični, razmišljujoči, ustvarjalni in aktivni posamezniki, ki prevzemajo pobudo in odgovornost ter izvrstno sodelujejo v skupini.

Kot se je izkazalo v več kot dveh desetletjih našega kontinuiranega gledališko-pedagoškega dela, je impro gledališče za mlade nadvse koristno, saj se mladostniki v sproščenem in zabavnem okolju odprejo, pridobijo samozavest ter ustvarjajo na podlagi lastnih vsebin, želja in prepričanj po principu kolektivnega ustvarjanja.