Impro digitalna knjižnica

ZBRANA GRADIVA

zbrala in uredila: Mistral Majer

s podporo Ministrstva za kulturo

STROKOVNA LITERATURA

  • Strehar Benčina, Urša: Impro liga, seminarska naloga.

Ljubljana, 2012.

Vir: avtorica

  • Strehar Benčina, Urša: (Avto)etnografsko raziskovanje modernih otroštev skozi prizmo pedagoškega dela v gledališkem krožku, diplomsko delo.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2013.

Vir: avtorica

  • Strelec, Irena: Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin, doktorska disertacija.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014.

Vir: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29113&lang=slv

  • Jus, Eva: Feministični potencial impro gledališča in njegovih tehnik, diplomsko delo.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, 2016.

Vir: avtorica

  • Bohinc, Rok: Improvizacijsko gledališče v Sloveniji, diplomsko delo.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2016.

Vir: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98877&lang=slv

  • Radilovič, Hana: Improvizacija v življenju, življenje v improvizaciji : improvizacijska gledališka skupina Improške, seminarska naloga.

Ljubljana, 2017.

  • Jesenovec, Jošt: Načrtovanje muzejske delavnice za otroke s posebnimi potrebami, diplomsko delo.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, 2017.

Vir: avtor

  • Ahac, Živa: Gledališka improvizacija: vir moči v odraščanju, diplomsko delo.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2018.

Vir: https://egradiva.fsd.uni-lj.si/search/extshow/2135

  • ŠILA mentorski priročnik : ogrevalne igre in discipline / [avtorji_ce besedil: Alja Cerar Mihajlović, Mojca Dimec, Olivija Grafenauer, Jošt Jesenovec, Sara Šoukal; pomoč pri pripravi besedil Jošt Cafuta Maček, Urša Strehar Benčina, Mistral Majer, Teja Bitenc, Eva Jus, Ajda Pretnar].

Ljubljana: Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, 2019.

  • Jesenovec, Jošt: Uporaba tehnik improvizacijskega gledališča pri poučevanju italijanščine in umetnostne zgodovine, magistrsko delo.

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2020.

Vir: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114475&lang=slv

LITERATURA S PODROČJA IMPRO GLEDALIŠČA, seznam

Seznam literature

SEZNAM PRODUKCIJ IMPRO GLEDALIŠČA

Seznam predstav

FOTOGRAFIJE S PREDSTAV, galerija

Impro liga -> https://www.flickr.com/photos/impro_liga/albums

ŠILA - Šolska impro liga -> https://www.flickr.com/photos/sila-solska_impro_liga/albums