Impro Zmaji OŠ 2020

IMPRO ZMAJI OŠ je projekt delavnic impro gledališča za osnovnošolce od 5. do 9. razreda, ki poteka v ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana) v letu 2020.

Delavnice so namenjene spoznavanju z improvizacijskih gledališčem za osnovnošolce.

KDAJ: Skupina se bo srečevala tedensko ob PONEDELJKIH ob 16:30-18:00 pod vodstvom izkušenega mentorja. Uvodno srečanje bo v ponedeljek, 2. 3. 2020. Med počitnicami delavnic ne bo.

KJE: V četrtnem mladinskem centru Bežigrad Mladi zmaji na Vojkovi 73 v Ljubljani.

KDO: Delavnice so namenjene osnovnošolcem v starosti od 11 do 15 let. Delavnice so v prvi vrsti namenjene osnovnošolcem v Ljubljani, ki bi se radi vključili v MIŠ - Malo impro šolo, ki na njihovi OŠ še ne poteka. Skupino bo vodil izkušen mentor impro gledališča.

CENA: Udeležba na delavnicah je za udeležence brezplačna.

ZAKAJ JE DELAVNIC VEČ: Udeleženci delavniške skupine bodo razvijali in nadgrajevali svoja znanja, nato pa se bodo vključili v program MIŠ - Mala impro šola in se udeležili tudi srečanj oz. predstav MIŠ. Spodbujamo redno udeležbo na delavnicah, saj lahko skupina napreduje le, če bodo udeležnci stalni.


Produkcija: Društvo IMPRO

Projekt poteka v sodelovanju z JZ Mladi zmaji.


Kaj je impro gledališče?

Impro(vizacijsko) gledališče je oblika gledališča brez vnaprej pripravljenega scenarija, ki nastaja sproti z doprinosom improvizatorjev in improvizatork. Ponavadi tudi ne vključuje režiserja. Prizori nastajajo spontano in na mestu samem.

Zakaj preizkusiti impro gledališče?

Programa impro gledališča za otroke (MIŠ - Mala impro šola) in dijake (ŠILA - Šolska impro liga) pri nas potekata že vrsto let in sta prepoznana kot primer dobre prakse kulturno-umetnostne vzgoje. Otroci in mladostniki na delavnicah razvijajo svojo ustvarjalnost, se učijo skupinskega dela, spoznavajo oder in gledališče, pridobivajo pozitivno samozavest, artikulirajo svoje ideje, se podpirajo in širijo svoje znanje. Ustvarjalno delo pa je poleg vsega tega še zabavno.

Strokovni gledališki pedagogi v svojih metodah uporabljamo preplet raznovrstnih gledaliških znanj in iger, pedagoška znanja, mladinsko delo in izsledke drugih praks ter se stalno usposabljamo.


Kontakt za vprašanja: info@sila-impro.si